De Vasthi-Hoeve

Natuur

OranjewoudDe Zuidoosthoek van Friesland kenmerkt zich door een zeer afwisselend landschap van veen, water, weide, heide en bos. De Deelen is een laagveengebied ten noorden van Heerenveen. Door afgraven van het laagveen ontstond een doolhof van petgaten en legakkers. Er is een vogelkijkhut van waaruit men zeldzame watervogels kan spotten.

In parklandschap “Oranjewoud” staat op een bijzondere wijze het markante museum Belvédère geïntegreerd. Kunst en natuur gaan hier hand in hand. Vanuit de uitkijktoren Bélvèdere heeft men bij helder weer een goed uitzicht over het gevarieerde landschap.

Niet ver vanaf de uitkijktoren Bélvèdere wordt er in Mildam gewerkt aan een ecokathedraal. Het is een openluchtwerkplaats waar, vanuit de visie van Louis le Roy, handmatig gestapelde bouwwerk(en) worden gerealiseerd. Naast “de Deelen” en “Oranjewoud” zijn op korte afstand van de Vasthi-hoeve meerdere natuurgebieden van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

De Deelen

Links:
www.vogelbescherming.nl
www.natuurmuseumfryslan.nl
www.planetarium-friesland.nl
www.dekruidhof.nl
www.naturij.nl/kinderboerderij

Reacties zijn gesloten.