De Vasthi-Hoeve

Kunst en Cultuur

Belvedere

Elk jaar is er op de Vasthihoeve kunst te bewonderen. In 2018 is er een foto-expositie van Coen Huese. Coen zijn werk hoort thuis in de sector autonome fotografie. Bij deze fotografie gaat het om de betekenis van de foto-op-zichzelf. Het wordt ook wel esthetische fotografie genoemd of kunstfotgografie.

Zijn onderwerpkeuze ligt in de alledaagse omstandigheden, zoals die om ons heen zijn te zien. Hij streeft niet naar ‘een verhaal achter de foto’ en evenmin naar een dubbele betekenis.

Der is yn dizze regio ûnferwacht folle keunst fan in protte kanten: abstrakt, figuratyf, hjoeddeisk, grafyk, byldzjend ta tribale keunstfoarwerpen. Wy fine it in útdaging om op grûn fan jo belangstelling in boeiende keunstsinnige rûte oan te bieden.

Ecokathedraal

Der binne ynteressante musea, goede ateliers, prachtige galeries en moaie byldentunen. Der binne útienrinnende mooglikheden foar in oangename besite beskreaun, sa as dat fan it museum foar moderne en hjoeddeiske keunst yn Fryslân. Yn it heechseizoen is der de keunstrûte ‘Open Stal’.

Wat de kultuurskiednis oanbelanget binne de tsjinstellings tusken earm en ryk goed werom te finen. Yn museum Opsterlân (De Gerdyk), Willem van Haren (It Hearrenfean) en iepenloftfeanterijmuseum It Damshûs (Nij Beets) krije jo in dúdlik byld fan de wen en libbensomstannichheden fan de feanarbeiders. Jo sille jo der oer fernuverje hoe feanbazen en notabelen harren oan de ferfeaning ferrykje koene.

Links:
www.museumbelvedere.nl
www.lalanka.nl
www.fdnmuseum.nl
www.museumdrachten.nl
www.aldefrysketsjerken.nl
www.klokkenstoelen.nl
www.wittekerkhemrik.nl

Reacties zijn gesloten.